Ginkgo biloba

[:cs]GINKGO BILOBA

Jinan dvoulaločný, latinsky ginko biloba, je strom dorůstající až do výšky 35 metrů. Je jednou z nejstarších rostlin na světě (vyskytoval se již před dvěma sty miliony lety) a jako léčivá droga se využívají jeho listy. V Číně znají jeho vlastností už po staletí a tento strom se objevuje v mnoha čínských a japonských ságách a pohádkách.  Jinan je v celé Asii považován za svatý strom. Říkalo se o něm, že dokáže odvrátit oheň a zlo, proto byl často vysazován v blízkosti domů a chrámů.

Listy jinanu obsahují flavonoidy, terpenické laktony, organické kyseliny, fenolické látky, karotenoidní barviva a sacharidy.

Ginko biloba je známá především díky svému pozitivnímu působení na centrální nervový systém a krevní oběh. Rozšiřuje cévy, zlepšuje prokrvení a díky tomu je skvělým prostředkem proti náhlým mozkovým  příhodám a infarktu myokardu. Listy se využívají také při náhle vzniklé hluchotě, poruchách paměti, závratích, otocích mozku a Alzheimerově chorobě. Dále se jinan používá při léčbě Parkinsonovy choroby, hučení v uších, praskání cév, křečových žil, nedokrvení dolních končetin. Pomáhá při bolestech hlavy, pomatenosti a úzkostných stavech, také při srdeční arytmii. Ginko biloba je také ceněna pro své antioxidační a protialergické účinky. Výtažek z listů působí jako antibiotikum.

Tradiční čínská medicína používá jinan k léčbě astmatu, zažívacích potíží, kašle, omrzlin a senility. V prvním velkém atlase čínských rostlin byl popisován jako lék na srdce, plíce a potíže s pamětí. V Japonsku jedli pražená semena jinanu jako prevenci proti opilosti a ajurvédští léčitelé vyráběli z ginko biloby bájnou sómu – elixír dlouhověkosti.

 

Věděli jste, že stromy jinanu dvoulaločného se mohou dožít více než 2 000 let?

 

https://www.prozdravi.cz/ginkgo-biloba-1/

http://www.kaduceus.cz/online/zdravi/377/jinan-dvoulalocny-strom-moudrosti-a-dlouhovekosti.aspx

https://120na80.vitalia.cz/clanky/ginkgo-biloba-3-tipy-jak-vyuzit-listy-jinanu/

https://cs.wikipedia.org/wiki/Jinan_dvoulalo%C4%8Dn%C3%BD

https://www.celostnimedicina.cz/ginkgo-biloba–jinan-dvoulalocny.htm

http://extrastory.cz/1400-let-stary-jinan-dvoulalocny-zaplavil-svymi-zlatymi-listy-cinsky-klaster.html[:en]GINKGO BILOBA

Latin ginko biloba, is a tree growing up to 35 meters high. It is one of the oldest plants in the world (it was already two hundred million years ago), and as a medicinal drug its leaves are used. In China they have known its properties for centuries and this tree appears in many Chinese and Japanese sagas and fairy tales. Jinan is considered to be a holy tree throughout Asia. It was said that he could turn away fire and evil, so he was often planted near homes and temples.

The gin leaves contain flavonoids, terpenic lactones, organic acids, phenolic substances, carotenoid dyes, and carbohydrates.

Ginko biloba is known for its positive effect on the central nervous system and blood circulation. It extends the blood vessels, improves blood circulation and is therefore a great tool for sudden brain events and myocardial infarction. Leaves are also used in sudden deafness, memory deficits, dizziness, brain swings and Alzheimer’s disease. In addition, ginkgo is used for the treatment of Parkinson’s disease, tinnitus, cracking of blood vessels, varicose veins, low limbs. Helps with headaches, fatigue and anxiety, also with heart arrhythmia. Ginko biloba is also valued for its antioxidant and anti-allergic effects. The leaf extract acts as an antibiotic.

Traditional Chinese medicine uses ginkgo to treat asthma, digestive problems, cough, frostbite, and senility. The first large atlas of Chinese plants was described as a cure for heart, lungs and memory problems. In Japan they ate roasted gin seeds as a prevention of drunkenness, and Ayurvedic healers made from ginko biloby a mythical soma – a longevity elixir.

Did you know that bivalve giant trees can live for over 2,000 years?

https://www.prozdravi.cz/ginkgo-biloba-1/

http://www.kaduceus.cz/online/zdravi/377/jinan-dvoulalocny-strom-moudrosti-a-dlouhovekosti.aspx

https://120na80.vitalia.cz/clanky/ginkgo-biloba-3-tipy-jak-vyuzit-listy-jinanu/

https://cs.wikipedia.org/wiki/Jinan_dvoulalo%C4%8Dn%C3%BD

https://www.celostnimedicina.cz/ginkgo-biloba–jinan-dvoulalocny.htm

http://extrastory.cz/1400-let-stary-jinan-dvoulalocny-zaplavil-svymi-zlatymi-listy-cinsky-klaster.html[:]

0