Kurkuma

[:cs]KURKUMA –  zlatý prášek

Kurkuma neboli indický zázvor či indický šafrán, je koření žluté barvy získané ze sušeného mletého oddenku kurkumovníku dlouhého. Největším producentem kurkumy je Indie, dále se pěstuje na Srí Lance, v Číně, Indonésii, Peru nebo Jamajce. Asi nejznámější využití kurkumy je v kari koření, typickém pro indická jídla. Hlavní složkou kurkumy je kurkumin, barvivo, které dodává koření typickou žlutou barvu.

V Indii je kurkuma využívána již tisíce let, nejen jako koření, ale také jako lék či barvivo. Ayurvéda označuje kurkumu za jeden z nejlepších léčebných prostředků.

Kurkuma má široké spektrum účinků. Pomáhá zvyšovat odolnost organismu a imunitu, zlepšuje regeneraci, má vliv dokonce i na psychiku. Koření je řazeno mezi antioxidanty a působí protizánětlivě. Kurkuma jemně stimuluje zažívání, zlepšuje stravitelnost potravy a také vstřebávání živin. Dále působí pozitivně na prokrvení, snižuje nebezpečí tvorby krevních sraženin. Lidové léčitelství využívá tuto bylinu při chronických onemocněních jater a žlučníku, bolestech břicha, nadýmání a také proti parazitům. Prokázané jsou také pozitivní účinky na menstruační cyklus. Nejnovější studie ukazují, že kurkuma by mohla mít význam jako doplněk léčby nádorových onemocnění.

Účinky kurkumy podporuje její kombinace se zázvorem či skořicí.

 

Věděli jste, že indické ženy používají kurkumu k projasnění a zlepšení kvality pleti?

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kurkuma

http://www.wellnesslife.cz/kurkuma/

https://www.zena.cz/zdravi/kurkuma-aneb-zlaty-zazrak-proc-a-jak-ji-jist/r~8b034148ab3611e68f32002590604f2e/?redirected=1504117618

https://www.celostnimedicina.cz/kurkuma-dlouha-curcuma-longa.htm

 [:en]KURKUMA – golden powder

Turmeric, Indian Ginger or Indian Saffron, is a spice of yellow color obtained from a dried milled rhizome of a long turmeric. The largest turmeric producer is India, cultivated in Sri Lanka, China, Indonesia, Peru or Jamaica. Perhaps the best known use of curcuma is in currying, typical of Indian meals. The main ingredient of curcuma is kurkumin, a dye that adds spice to a typical yellow color.

In India, turmeric has been used for thousands of years, not only as a spice but also as a cure or dye. Ayurveda refers to turmeric as one of the best remedies.

Kurkuma has a wide range of effects. It helps to increase immunity and immunity, improves regeneration, even the psyche. Spices are classified as antioxidants and act anti-inflammatory. Turmeric gently stimulates digestion, improves digestibility and nutrient absorption. It also acts positively for blood circulation, reduces the risk of blood clots. Folk healing uses this herb in chronic liver and gall bladder disease, abdominal pain, flatulence, and parasites as well. Proven effects on the menstrual cycle have also been demonstrated. Recent studies have shown that turmeric could be important as an adjunct to the treatment of cancer.

The effects of turmeric promote its combination with ginger or cinnamon.

Did you know that Indian women use curcuma to clarify and improve skin quality?

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kurkuma

http://www.wellnesslife.com/kurkuma/

https://www.zena.cz/zdravi/kurkuma-aneb-zlaty-zazrak-proc-a-jak-ji-jist/r~8b034148ab3611e68f32002590604f2e/?redirected=1504117618

https://www.celostnimedicina.cz/kurkuma-dlouha-curcuma-longa.htm[:]

0