YERBA MATÉ

[:cs]Yerba maté jsou sušené lístky a částečně i stonky cesmíny paraguayské, až 15 metrů vysokého stálezeleného stromu. Roste na území Argentiny, Brazílie, Paraguaye, Peru a Chile. V těchto oblastech je pití maté součástí kulturního života, popíjí se při různých slavnostních příležitostech, ale také během dne pro zahnání žízně a doplnění energie. Podle legendy bylo maté darem bohů pro národ paraguayského kmene Guaraní. Samotnému nápoji přezdívali „nápoj bohů“ a kromě jeho využití v léčitelství sloužilo yerba maté také jako platidlo při výměnném obchodu.

Maté je známé především pro jeho povzbuzující účinky. Obsahuje kofein (přibližně 0,9 – 1,7%), matein, theobromin a teofylin a díky kombinaci těchto látek maté působí výrazněji  a dlouhodoběji než čaj nebo káva.

Mimo to je maté bohaté na vitamíny, minerály, stopové prvky a antioxidanty. Z vitamínů se může pochlubit vysokým množstvím vitamínu A, B1, B2, B3, B5 a C. Mezi obsažené minerály patří vápník, hořčík, mangan, železo, selen, draslík, křemík a fosfor. Navíc v maté najdeme asi 15 druhů aminokyselin.

Yerba maté působí povzbudivě a stimulačně, oddaluje nástup únavy, dodává energii, zrychluje myšlenkové pochody a zlepšuje paměť. Má také pozitivní vliv na imunitní a nervový systém, hraje roli při procesu čištění krve, podporuje funkci ledvin, zlepšuje látkovou výměnu a působí proti zadržování přebytečného množství tekutin v těle. Pomáhá normalizovat hladinu cukru v krvi. Mezi jeho další účinky patří podpora trávení a tlumení pocitu hladu – také proto je maté doporučováno při redukčních dietách.

Věděli jste, že maté se podává v nádobě z vydlabané tykve s úzkým hrdlem, které se říká kalabasa a usrkává se bambusovým brčkem nebo kovovou slámkou, zvanou bombilla?

 

https://www.celostnimedicina.cz/yerba-mate.htm

http://www.epochtimes.cz/20060810943/Caj-Mate-napoj-bohu.html

https://www.cajovydychanek.cz/clanek-historie-yerba-mate.html

https://cs.wikipedia.org/wiki/Mat%C3%A9[:en]Yerba maté are dried leaves and partly stems of Paraguayan holly, up to a 15 meter high evergreen tree. Grows in Argentina, Brazil, Paraguay, Peru and Chile. In these areas, drinking matte is part of cultural life, drinking at various festive occasions, but also during the day to deny thirst and replenish energy. According to the legend, it was matte gift of the gods to the nation of the Paraguayan Guaraní tribe. They nicknamed the „beverage of the gods“, and in addition to its use in healing, yerba maté also served as a barter in the exchange business.

Maté is known for its stimulating effects. It contains caffeine (approximately 0.9-1.7%), matein, theobromine and theophylline, and due to the combination of these substances, mats have a more pronounced and longer-lasting effect than tea or coffee.

In addition, mat is rich in vitamins, minerals, trace elements and antioxidants. Vitamins are rich in vitamins A, B1, B2, B3, B5 and C. Minerals include calcium, magnesium, manganese, iron, selenium, potassium, silicon and phosphorus. In addition, we find about 15 types of amino acids in the matte.

Yerba Maté is stimulating and stimulating, delaying the onset of fatigue, adding energy, accelerating thought processes and improving memory. It also has a positive effect on the immune and nervous system, plays a role in the blood purification process, promotes kidney function, improves metabolism, and counteracts excess fluid in the body. It helps to normalize blood sugar levels. Its other effects include support for digestion and dampening of the feeling of hunger – this is why mats are recommended for reducing diets.

Did you know that the mummy is served in a bowl of gourd, with a narrow neck, called calabas, and siphons with a bamboo straw or a metal straw called bombilla?

https://www.celostnimedicina.cz/yerba-mate.htm

http://www.epochtimes.cz/20060810943/Caj-Mate-napoj-bohu.html

https://www.cajovydychanek.cz/clanek-historie-yerba-mate.html

https://cs.wikipedia.org/wiki/Mat%C3%A9[:]

0